KALİTEMİZ

 

VİZYONUMUZ

            Faaliyet gösterdiğimiz her alanda sektöre öncülük eden, topluma ve ülkesine faydalı, global bir şirket olmaktır.

MİSYONUMUZ

           Yenilikçi uygulamalarla sektörü yönlendirmek, faaliyet gösterdiğimiz bölgeye sosyal sorumluluk anlayışı içeresinde değer katmak, müşteri memnuniyeti ilkesi ile büyüyen ve markalaşan bir yapı oluşturmaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

          Firmamız, değişen ve gelişen müşteri isteklerine tam uygunluk ilkesiyle, faaliyet gösterdiği her alanda yenilikleri takip ederek bu yeniliklere öncülük etmeyi görev edinmiştir.

          Toplam kalite yönetimine ulaşmak için yasal mevzuatlar, şartlar ile uluslararası kabul görmüş standartlara her zaman uymayı ve kurulan kalite sistemini sürekli geliştirmeyi kendisine prensip edinmiştir.

          Tüm çalışanlarımızı eğitimlerle donatarak ve karşılıklı iletişim içerisinde kaliteyi bir yaşam felsefesi olarak benimsetmek, satış öncesi ve satış sonrası faaliyetlerimizde, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamak temel amaçlarımız içerisinde yer almaktadır.

         Proseslerimizin her evresinde ölçülebilir gelişmeler sağlamak, yenilikçi ve rekabetçi bir çizgide olmak, hedeflerle ilerlemek, ürünlerimizde ve tüm kaynaklarımızda gelişimin sürekliliğini sağlamak kalite politikamızı oluşturmaktadır.

facebookmd